[bs_image_comparison id=’305′]

Modern views for your

new generation products

IDE Metal offers a different service to its customers with its fully automatic polishing unit to provide the decorative appearance of stainless steel sheets, as well as the sale of material from stock.

ADVANTAGES

  • It gives a better appearance to your products due to its decorative surface feature.
  • Undesirable views such as scratches, rust and other stains on the surface can be eliminated.
  • The cost is low.
  • Fine scratches on the surface will be less obvious than the flat surface.
  • Polishing degree is adjustable.

Ide Metal has an infrastructure to produce the fastest solution to its customer needs with dry polishing and PVC coating line.

Products with raw surface get surface appearance by passing stone sandbars which can be changed as required. Since the sanding widths are more than the width of the grinded product and the product is grinded without stopping over the surface, a homogeneous surface is obtained at the end of the line.

Sıcak Haddelenmiş ve Soğuk Haddelenmiş Çelik

Sembol İşlem Sırası Tipi Yüzey Durumu Notlar
SICAK

HADDELENMİŞ

1U Sıcak haddelenmiş, ısıl işlem görmemiş tufalı alınmamış Hadde tufalı ile kaplı Daha fazla işlenecek mamüllere uygun (örneğin, yeniden haddelenecek şerit)
 1C Sıcak haddelenmiş, ısıl işlem görmüş tufalı alınmış Hadde tufalı ile kaplı Daha sonraki üretim aşamasında tufalı alınacak veya makinede işlenecek

parçalara ya da bazı ısıya dayanıklı uygulamalara uygun.

 1E Sıcak haddelenmiş, ısıl işlem görmüş, tufalı alınmamış Tufalsız Mekanik yolla tufal giderme tipi (örneğin, taşlanma veya basınçlı püskürtme)

çelik tipine ve mamule bağlık olup, aksi belirtilmedikçe seçimi imalatçının tercihine

kalmıştır.

 1D Sıcak haddelenmiş, ısıl işlem görmüş kimyasalla temizlenmiş Tufalsız Korozyona dirençli olması için çoğu çelik tipi için standart; ayrıca, daha sonraki işlemler

için aynı son yüzey. Taşlama izlerinin bulunması kabul edilebilir. 2D veya 2B kadar

pürüzsüz değil.

SOĞUK

HADDELENMİŞ

 2H İşlem sertleşmesine uğramış Parlak Daha yüksek bir dayanım elde elmek için soğuk işlenmiş.
 2C Soğuk haddelenmiş, ısıl işlem görmüş kimyasalla temizlenmiş Isıl işlem sonucu oluşmuş

ince pürüzsüz tufallı

Daha sonraki üretim aşamasında tufalı alınacak veya makinede işlenecek parçalara

ya da bazı ısıya dayanıklı uygulamalara uygun.

 2E Soğuk haddelenmiş, ısıl işlem görmüş mekanik yolla tufal alınmış Pürüzlü ve mat Genellikle, kimyasal çözeltilerle temizlemeye karşı dirençli bir tufal tabakası olan

çeliklere uygulanır. Kimyasal maddeyle temizleme işlemi takip edebilir.

 2D Soğuk haddelenmiş, ısıl işlem görmüş kimyasalla temizlenmiş Pürüzsüz Sünek, ancak 2B veya 2R kadar pürüzsüz değil.
 2B Soğuk haddelenmiş, ısıl işlem görmüş kimyasalla temizlenmiş,

son paso işlemi yapılmış.

2D’den daha pürüzsüz Korozyona karşı iyi direnç, pürüzsüzlük ve düzlük sağlamak için çoğu çelik tipinde ortak

olan bir son yüzey. Ayrıca, daha fazla işleme için ortak son yüzey. Son paso işlemi germe

yoluyla yapılabilir.

 2R Soğuk haddelenmiş, parlak tavlanmış. Pürüzsüz parlak yansıtıcı 2B’den daha pürüzsüz ve daha parlak. Ayrıca daha fazla işleme için ortak son yüzey.
 2Q Soğuk haddelenmiş, sertleştirilmiş ve temperlenmiş, tufalsız Tufalsız  Ya koruyucu bir atmosferde sertleştirilmiş ve temperlenmiş ya da ışıl işlemden sonra

tufalı alınmış.

ÖZEL SON

YÜZEYLER

 1G veya 2G Taşlanmış Dipnot e’ye bakınız. Grit kalitesi veya yüzey pürüzlülüğü belirtilebilir. Çok yansıtıcı olmaya tek yönlü

doku

 1J veya 2J Fırçalanmış veya mat parlatılmış Taşlanmıştan daha pürüzsüz. Dipnot e’ye bakınız. Fırçanın veya parlatma kayışının kalitesi ya da yüzey pürüzlülüğü belirtilebilir. Çok yansıtıcı olmayan tek yönlü doku.
 1K veya 2K Salen cila Dipnot e’ye bakınız. Denizcilik ve dış mimari uygulamalarda korozyona yeterine direnebilmesi için ”J”

tipi yüzeyler için özel nitelikler istenebilir.

Enine deney parçaları: Temiz yüzeyli enine Ra < 0,5 um

 1P veya 2P Soğuk haddelenmiş, ısıl işlem görmüş, son paso işleminde pürüzlendirilmiş Tekdüze, yansıtıcı olmayan mat yüzey Parlak tavlama ile veya tavlama ve kimyasal malzemeyle temizleme yoluyla ısıl

işlem.

 1M Goflaj işlemi yapılmış (kabartmalı) Tasarım anlaşmayla belirlenmelidir; diğer yüzey: Düz Zeminlerde kullanılan dama desenli levha.
 2M Esas olarak mimari uygulamalarda kullanılan ince dokulu yüzey.
 2W Oluklandırılmış Tasarım anlaşmayla belirlenmelidir. Dayanıklılığı artırmak için ve/veya kozmetik amaçla kullanılmıştır.
 2L Renklendirilmiş Renk anlaşmayla belirlenmelidir.
 1S veya 2S Yüzeyi kaplanmış Kaplanmış (örneğin kalaj, alüminyum ile).
a. Bütün işlem sırayla ve yüzey son durumları bütün çelik tiplerinde bulunmaz.

b. Virgülden sonraki ilk hane: 1: Sıcak haddelenmiş, 2: Soğuk haddelenmiş

c. Son paso işlemi yapılmış olabilir.

d. Sipariş sırasında aksi belirtilmedikçe sadece bir yüzey.

e. Her yüzey tanımıyla yüzeyin özellikleri değişebilir ve imalatçıyla müşteri arasında daha özel niteliklerin (örneğin, grit kalitesi ve yüzey pürüzlülüğü) belirlenmesi gerekebilir.

 

ASTM’ye Göre Yüzey Durumları

Sıcak haddelenmiş, tavlanmış, tufalı alınmıştır. Kaba ve mat yüzeye sahiptir.

Sıcak haddelenmiş, tavlanmış, tufalı alınmıştır. Yüzey görüntüsü iyi değildir.

Isıl işlem görmüştür ve kimyasal olarak tufalı temizlenmiştir. Son paso işlemi yapılmıştır. Yüzeyi 2D’den daha pürüzsüzdür. Korozyona karşı iyi bir dirence ve tufalsız yüzeye sahip olduğundan dolayı bir çok uygulama için uygundur.

100 numara aşındırıcı ile yüzeyi işlenmiştir.

120-150 numara aşındırıcı ile yüzeyi işlenmiştir.

No.4’e göre daha mat satine yüzeyi vardır.

Çok parlak ve yansıtıcı bir yüzeyi vardır. Ancak yüzeyde taşlama izleri mevcuttur.

Çok parlak ve yansıtıcı bir yüzeyi vardır. Yüzeyde taşlama izleri giderilmiştir. Ayna yüzeyi olarak tanımlanır.