ÖDEME KURAL VE KOŞULLARI SÖZLEŞMESİ

 

İde İnşaat ve Metal A.Ş. (bundan böyle “İDE” olarak anılacaktır) web sitesini ziyaret ettiğiniz için teşekkür ederiz. İşbu web sitesinin (bundan böyleWEB SİTESİ" olarak anılacaktır) mülkiyeti ve işletmesi İDE’ye ait olup merkez adresimiz ve irtibat bilgilerimiz aşağıdaki gibidir;

 

Adres            : Fevzipaşa Mah. Turhan Cemal Beriker Blv. No: 314/1 P.K.:01190 Seyhan / ADANA

Telefon         : +90 322 421 11 00 (PBX)

Faks             : +90 322 421 11 09

 

WEB SİTESİNE erişerek kullanan gerçek kişi ya da tüzel kişiliği temsilen hareket eden siz (bundan böyle “SİZ” olarak anılacaktır) işbu Ödeme Kural ve Koşulları Sözleşmesini (bundan böyle “SÖZLEŞME” olarak anılacaktır) kayıtsız şartsız ve gayri kabili rücu olarak kabul etmiş olursunuz. Web sitesini kullanmadan ve bir ödeme yapmadan önce lütfen SÖZLEŞMEYİ dikkatlice okuyunuz.

 

Web Sitesini kullanarak SİZ bu SÖZLEŞMENİN tüm şart ve koşullarına uygun olarak kullanma konusunda yasal hak ve yetkiye sahip bir yetişkin olduğunuzu kabul ve taahhüt etmiş olursunuz. Siz veya bilgilerinizi paylaştığınız başka bir kişi tarafından yapılacak tüm ödemelerden SİZ sorumlu olursunuz.

 

Reşit değilseniz veya WEB SİTESİNİ kullanmaya yetkili değilseniz ya da bu SÖZLEŞMENİN şart ve kurallarını kabul etmiyorsanız lütfen herhangi bir ödeme yapmayınız, WEB SİTESİNİ kullanmayınız ve derhal WEB SİTESİNDEN çıkınız.

 

Ödeme için yukarıda bilgilerini yazdığınız kredi kartının kullanım hakkının sizde olduğunu taahhüt etmektesiniz. Üçüncü şahıslara ait kredi kartı bilgileri ile bu şahısların muvafakati olmaksızın izinsiz, sahte veya hileli ödeme yapılamaz. Yapılacak bu tür ödemelerden SİZ sorumlu olursunuz.

 

WEB SİTESİNİ kullanarak tarafımıza aktardığınız gizli bilgileri saklı tutmak ve bu bilgileri izinsiz erişimden korumak için tüm makul tedbirler alınmaktadır. Alınan tedbirlere rağmen bu bilgilere izinsiz erişimin asla gerçekleşmeyeceği garanti edilmemektedir. Sadece ağır kusurumuz neticesinde gerçekleşmedikçe bu tür izinsiz erişimlerden İDE sorumlu olmayacaktır.

 

SİZ yapmış olduğunuz bu ödeme ile İDE nezdinde doğmuş ya da doğacak olan borçlarınızın karşılığında herhangi bir ihtar, ihbar veya bildirime gerek kalmaksızın, yukarıda bilgilerini yazdığınız kredi kartınızdan ve yine yukarıda belirtmiş olduğunuz tutarın tahsil edilmesini ve İDE nezdindeki cari hesabınıza alacak kaydedilmesini onaylamış ve bu işlemler için İDE’yi yetkili kıldığınızı kabul ve taahhüt etmiş olursunuz.

 

Bu ödemenizden dolayı bankanız ile İDE arasında doğacak anlaşmazlık sonucunda ya da herhangi başka bir nedenle ödemenizin tahsili mümkün olmadığı takdirde tüm sorumluluğun SİZE ait olacağını, borçlarınız ile ilgili doğacak zararlarımızı da temerrüt faizleri ile birlikte İDE’ye ödeyeceğinizi beyan ve taahhüt etmiş olmaktasınız. Anlaşmazlık halinde İDE’nin defter ve kayıtları esas alınacaktır.